Logg inn:

Derfor sluttet jeg som barnehagelærer
Kjell Gustumhaugen, Tirsdag 7. oktober 2014.

En resignert barnehagelærers bekjennelser.

Jeg er ikke opptatt av antall voksne på jobb. Misforstå meg rett, vi kan aldri bli nok voksne, men jeg lever godt med den normen som er så lenge de voksne er mentalt til stede og først og fremst er sammen med barna.

Jeg er ikke opptatt av at vi får så dårlig betalt. Lønna skulle gjerne vært høyere, men jeg klager ikke med kun tre års utdannelse.

Jeg er ikke opptatt av at det er dårlig tid og hektisk arbeidshverdag. Slik er det med barn, du må henge i for å henge med.

Jeg er ikke opptatt av at det er en fysisk slitsom jobb. Unger kommer stort sett med lyd og energi.

Jeg er ikke opptatt av at det er så få menn. Jeg er mer interessert i hodene, hvordan de tenker, hvem de er og hvordan de er med barn.

Store utfordringer

Det er helt andre årsaker til at jeg sluttet som barnehagelærer, først og fremst disse:

Altfor stor andel medarbeidere uten grunnleggende barnehagefaglig kompetanse. Små barn er ikke som andre barn, skal du jobbe i barnehage må du kunne dine barn.

Som pedagog har jeg et større veiledningsansvar enn hva jeg er utdannet til. Det kan ikke være mitt ansvar å veilede i både hverdagslige situasjoner og samtidig gjøre folk kjent med hvordan samfunnet vårt tenker om små barn og barnehageinnhold.

Kompromisspedagogikken råder. Som pedagogisk leder i barnehagen må du mestre balansen mellom å være pedagog for barna og leder for voksne uten nødvendig kunnskap. Min erfaring er at det blir et kompromiss på begge områder fordi lederoppgavene tar tiden vekk fra barna og fordi lederoppgavene er større enn hva min kompetanse tilsier.

Vi bedriver underskuddspedagogikk. Balansen mellom leder- og pedagogoppgavene gjør at det blir vanskelig å få tid til sammenhengende kvalitetsarbeid med barn med spesielle behov, foreldresamarbeid, samarbeid med andre etater og andre viktige områder som ikke bare handler om å få hjulene inne på avdelingen til å gå rundt.

Det er en generelt svak refleksjonskultur. Det blir vanskelig med felles kritisk blikk på egen praksis når personalgruppen ikke har en felles faglig grunnforståelse å snakke sammen ut fra.

Motivasjonen for å jobbe i barnehage er sterkt varierende. Vi lever i et samfunn som har hatt for vane å tenke at barnehagen er et sted hvor alle kan jobbe, slik kan det ikke være når vi endelig har begynt å snakke om kvaliteten på det pedagogiske innholdet.

Jeg er i mindretall som fagperson. Som pedagogisk leder risikerer du å miste deg selv som fagperson fordi du til slutt jobber med ”alt annet” og må veilede på et nivå som handler om andre ting enn hva det burde handlet om. 

Vi trenger kun ett løft

Samlet sett er disse utfordringene, som jeg ser som sentrale utfordringer for hele sektoren, grunnen til at jeg sluttet som barnehagelærer. Det snakkes om et nytt barnehageløft, for meg trenger vi kun ett løft: Flere barnehagelærere til de minste, flere kompetente ansatte med barnehagefaglig kompetanse.

KOMMENTARER
Er så enig med deg! Trur me er mange som har slutta som pedagogar i barnehagen etter kort tid nettopp pga dette. Skulle gjerne ha jobba i barnehagen viss me var fleire vaksne som "snakka same språk" ;)
08.10.14
Bra skrevet, og så utrolig viktig å få frem dette, da det er hverdagen til alt for mange som jobber i barnehage. Lykke til videre Kjell:-)
20.03.15

Ff
20.03.15

Bra!
20.03.15

Denne artikkelen har engasjert, og det med god grunn.
Trist å se alle negative holdningen som verserer.
 
I en barnehage må en stå sammen for barnets beste. En må ha tillit og respekt. Det er hele grunnlaget.
 
Utdanning er veldig viktig i verdens viktigste jobb (som er å jobbe med barn). Utdanning er så mangt. Barnehagelærere har den teoretiske delen i tillegg til den praktiske erfaringa som assistentene har. Det hører til jobben å veilede ufaglærte når en er barnehagelærer. Men veilednng handler ikke bare om å gi. Når en gir veiledning får en så utrolig mye tilbake.
 
Assistenter som har vært i barnehagen en stund sitter med mye kompetanse og erfaring som nyutdannede barnehagelærere kan dra nytte av. Samtidig drar assistenter nytte av fagkompetansen til barnehagelærerne om den blir formiddlet på riktig måte.
Det er så viktig at vi drar lasset sammen vi som jobber i barnehagen.
Ved å dele våre erfaringer og kompetanse med hverandre utvikler vi ny forståelse og verden går videre. Trist at denne diskusjonen har dreid mot hvem av de voksne som er mest verdt og kan mest. Alle har vi våre styrker og svakheter. Den eneste en kan endre på, er seg selv.
 
Jeg er styrer i en fantastisk flott barnehage der alle blir hørt og sett. Vi jobber mye med veiledning og har et høyt faglig fokus. Alle er med å drar lasset og det er stor takhøyde for refleksjoner både på møter og på pauserommet.
Vi samarbeider også med andre barnehager i kommunen, der vi har nettverksmøter for ped.ledere. Slik kan vi dra nytte av andres kunnskap ut over vår egen barnehage.
Vi har også et stort fokus på videre- og etterutdanning. Utover høsten nå, går alle våre assistenter opp til fagprøve i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Dette har de selv tatt initiativ til fordi de ønsker å lære enda mer. Jeg er umåtelig stolt av de. 
Skulle så gjene ønsket at alle barnehager hadde det som oss.

15.10.14

Er så enig! Er ferdig utdannet om 2 måneder! Jeg tar ikke turen innom barnehagen en gang. Bygget på med noen kurs og kommer meg ut i det private arbeidslivet! Ja, jeg brenner for å arbeide med barn. Problemet er at i alle praksis barnehagene jeg har vært i handler det om så mye meg enn barna, det handler om sykemeldinger og fravær på et så skyhøyt nivå at man aldri vil klare å opprettholde kvaliteten! Jeg vil aldri stått innenfor med en plan som vi bare fulgte halvveis! For enkelt å bli sykemeldt og for lav arbeidsmoral, da snakker jeg selvfølgelig på et generelt grunnlag! Og ja, de beste og mest kreative i barnehagen er ofte assistenter=)
11.10.14

Skremmende å lese. Hvis det er slik du føler det, er jeg glad for at du ikke jobber i en bhg. Jeg er selv utdannet førskolelærer og synrs alt du nevner som negativt som motiverende. Motiverende fordi vi som førskolelærere har et ansvar for å hjelpe, veilede og legge til rette for barnas utvikling. Samarbeid mellom hjem og barnehage er essensielt for et komplett utviklingsnivå. Et barns utvikling slutter ikke med en gang det går ut døra i bhg. Derfor er jeg glad for at du har sluttet. Du har nok ikke fulgt med nok i undervisningen, og har feil motivasjon til å være en fagperson. Du hadde nok passet bedre som en ufaglært "lekekompis" for barna
09.10.14

Jeg har arbeidet som pedagogisk leder i nå snart 10 år og for det arbeidet jeg som assistent, så jeg kjenner igjen meg i noe av det som blir nevnt her i denne diskusjon fra begge "sider".
 
Det noen her glemmer er at det finnes ulike virkeligheter som er ute og går. Barnehager er som hvilken arbeidsplass som helst og hver arbeidsplass er ulik. En Kiwi i Trondheim kan ha en helt annen hverdag en den som ligger i Oslo. Noen som provoserer meg er denne generaliseringen - Slik er det på min arbeidsplass ergo slik må det vaere overalt.
 
Grunnen til at jeg tok min utdanning var fordi at jeg folte at jeg kunne gjore en bedre jobb en min leder, helt sant. Jeg har også sakt: "Men jeg bruker mer tid med barnen!" og "De sitter vel og skriver et papir" - dette var for jeg skjonte hva det innebaerer at arbeide som pedagogisk leder.
 
Jeg har arbeidet med alle slags "ufaglaerte" assistenter, noen har jeg "arvet" fra andre ped.ledere og noen har jeg fått velge selv. 
Noen har av disse burde aldri ha fått arbeid i barnehage fordi de mangler kompetanse! Og det er vanskelig å bedrive en god pedagogisk virksomhet når ikke alle i teamet har en grunnleggende kompetanse. Det er en "vedtatt" sanning i samfunnet idag at ALLE kan få arbeid i barnehage... tenk litt på det og begynt å reflektere over hva det gjor med proffesjonen.

Her kan gjerne bruke argumentet (som jeg har lest her): "Det er ikke akkurat slik at foreldrene trenger utdanning for å få barn" - sant nok, MEN nå er de foreldrene som har 20 barn hjemme i huset sitt i undertall og de har faktisk ikke KRAV på å bedrive pedagogisk virksomhet når de er hjemme. For det er det vi gjor - vi har en rammeplan å forholde oss til.
 
Da skal vi snu det til andre siden. Jeg har arbeidet med fantastiske kollegaer som på ren instinkt gjor alt det "faglige", som reflekterer over hvorfor de gjor som de gjor og klarer av å snu og vende på en situasjon og laere seg noe fra det. Disse menneskene skulle aldri havnet i barnehagen hvis det hadde vaert et krav på utdanning.
 
 
 
 

09.10.14

Det er nettopp denne diskusjonen vi trenger, takk for engasjementet! Jeg er selvfølgelig helt enig i at man kan være verdens beste med barn uten formell kunnskap, mitt anliggende er at barnehagefolk må styrkes som faggruppe. Bli gjerne med meg og før denne diskusjonen gjennom kronikker osv., vi trenger flere som snakker barnehagefaget og profesjonen opp og frem.
09.10.14

Jag är så enig. Gott folk.. självklart finns det pedagoger som aldrig borde jobbat i barnehage trots sin utbildning. Självklart finns det assistenter som gör en helt formidabel jobb utan utbildning! Det handlar inte om att se ner på outbildad personal.
Men! I de flesta bransjer i samhället får man någon form av kurs/uppläring innan man börjar jobba. Ska du köra truck får du ta trucklappen, ska du jobba med någon form av design får du kurs i just det dataprogrammet som firman jobbar med..osv..osv.. Men att jobba med barn! Det kräver INGENTING! Det är skamligt att vi värdesätter våra barn så lågt. Det borde ha vart obligatoriskt att åtminstone bli sänt på en längre kurs innan du fick sätta din fot i en bhg! En form av grunnläggande kompetanse inom pedagogik och vad det faktiskt är att jobba i barnehage..det borde vara en självklarhet och ett minimum. 
Det är naturligtvis inte hela lösningen! För mig blir det mer en prinsip sak. Barn behöver kompetenta vuxna! bussresande behöver en trygg bussjåför! 

09.10.14

Så...her ropes det høyt etter noen å snakke med, planlegge med, diskutere med og lytte til på et noe høyere plan enn det en f.eks ufaglært assistent kan tilby. Vel...er det noen i VÅR barnehage som kjenner barna så er det assistentene som er der 100% av tiden. Når vi leverer eller henter barna ser vi nesten aldri noe til de somskal være ledere på avdelingene fordi de enten planlegger noe (som vi foreldre sjelden eller aldri ser noe til) eller så er de i møte om andre ting. Jeg har hatt barn i barnehager i 17 år (5 stk) og i ALLE mine år er det assistentene jeg har beundret og blitt glad i for det er dem som ga meg beskjeder når det var noe, det var de som bytta bleier, sørget for maten, lekte sammen med barna og trøstet eller ga ros når det var tid for slikt. Dere kan rope så mye dere vil om at det ikke er bra nok å diskutere pedagogikk med de ufaglærte, men merkelig nok har mange av disse mer erfaring med barn enn dere som har lært det meste om våre barn via bøker. Blir irritert over hvor hovent dette innlegget er overfor mange, mange som jobber ræva av seg hver dag på nettopp DIN avdeling og sørger for at det er to hender der, to øyne og den hjelp som skal til for at barna skal ha en bra dag...mens du/dere kanskje har viktigere ting å gjøre!!!

09.10.14

Trenger da ikke utdannelse for å passe på små barn.... Galskap.
 
Har barn selv jeg, og jeg trenger ikke å ha 3 årig høyskoleutdannelse for å passe barnet. Har sikkert klart å passe andre barn også.
 
Mann 38 

09.10.14

En barnehage kan ikke drives uten assistenter og ikke uten barnehagelærere. Alle er like viktige vi utfyller hverandre. Det er stadig nye krav til språkkartlegging og dokumentasjon i barnehagen. Barnehagen har i løpet av kort tid blitt pålagt flere oppgaver som for eksempel oslostandarden overgang fra barnehage til skole. Tras - hvor vi skal kartlegge språk og sosial kompetanse hos barna i barnehagen. Dette krever at man har kunnskap om barns språk- og sosiale utvikling. Jeg er opptatt av at barnehagen ikke bare blir en oppbevaringsplass, det kan det fort bli hvis det ikke er personal med kunnskap om barns utvikling og deres behov. I barnehager med mange ikke etnisk norske barn, tospråklige, kreves det masse kunnskap om hvordan barna tilegner seg norsk. Hvordan jobber man med barn som ikke har/kan språket? Jeg kaster ballen videre.....Få flere barnehagelærere inn i barnehagen. Og ikke minst ha fokus på utdanning av assistenter og videreutdanning av barnehagelærere.
09.10.14

Hei, leste det Kjell Gustumhaugen skrev om hvorfor han sluttet som pedagog i barnehage. ,- Jeg har selv jobbet med barn/mennesker siden 1970-tall og er helt enig at det skorter på det faglige i norske barnehager. Jeg jobbet noen år i Sverige på 70-tallet, da hadde vi to pedagoger pr avdeling. Så Norge har ligget langt etter her og fortsatt. Man kan jo bli utbrent av mindre. - Og; så er jo pedagogene i mindretall her og ofte blir det slik at de som har mindre faglig kompetanse og er i flertall i norske barnehager "råder grunnen". - Det blir som å kjempe mot vindmøller!
08.10.14

Kjenner meg så altfor godt igjen...... nyutdannet og jobbet i 3 mnd !!!!
08.10.14

Skjønner poenget ditt -MEN blir i neste åndredrag provosert av utsagnet ditt om at alle som jobber i barnehage bør ha grunnleggende barnehagefaglig kompetanse!!
 Jeg har jobbet som assistent i barnehage i over 20 år uten den "barnehagefaglige" delen som du snakker om. Livets skole er det noe som heter -EGNETHET -sunn fornuft -moral - etikk og rett og slett normal oppførsel er vel også en bra utdannelse eller??  Desverre må jeg si at ikke alle forskolelærere som har begynt i min barnehage  har hatt så mye å slå i bordet med heller - selv om de har sittet på skolebenken. Slik du framstiller saken sitter du på din høye hest og synes at du vet og gjør best. I en barnehage er vel mangfoldet av forskjellige typer mennesker som er vår styrke-alle har noe de er flinke til og derfor løfter vi hverandre frem. Bud nr. 1 må vel være AT MAN ER GLAD I BARN!! :)
 

08.10.14

Veldig bra oppsummert og viktig presisert! Av samme grunner sluttet jeg å jobbe i barnehage for snart 20 år siden.
08.10.14

Lærere og ansatte i barnehager er de viktigste stillingene i et samfunn. Uten dem får ikke resten av oss jobbet. Doble lønnen deres!
08.10.14

Jeg er så enig i alt som står her. Jeg er selv nyutdannet og ble kastet inn i en pedagogisk lederstilling på ei avdeling med mye fravær blant de voksne. Barna var veldig usikre og jeg var veldig usikker. Hadde det vært en barnehagelærer ekstra på avdelinga hadde det blitt mye lettere for både store og små. Blant annet fordi jeg da hadde hatt en å dele jobben med. Når man er nyutdannet er det ikke bare enkelt å vite hva man skal gjøre, hvor man skal starte og hva som er viktigst å fokusere på i forhold til planer, barn og medarbeidere. Det viktigste er jo åvære tilstede for barna. Men det er ikke like lett når man skal styre hele avdelinga alene.
08.10.14

Blir litt provisert her .jobber med barn selv og gjort det i mange år,Føler selv at jeg har gjort en like god jobb ,hvis ikke berdre. Ikke alle som passer som pedagog heller. Det snakkes om så mange ganger at,vi må ha fler pedagoger /faglærte osv i bhg,Da må jeg få si at da må de også være til stede, følge med på barna og heller si i fra til de på avdelingene at sånn og sånn vil vi ha det. Det er faktisk sånn at det er ienkelte bhg at foreldre ser mer til assitentene Og de betror seg mer til dem også. Det er jo vi som er mest på avd mens pedagogene må gjøre så mye papir jobb/ eller hva nå det er.Det blir det samme som hvis foreldre som har barn og ikke har pedagogisk bakgrund ,ikke kan passe på sine barn og følge deres utvikling osv.
08.10.14

Indiragundi, selvfølgelig setter vi pris på assistenter i barnehagen også, og den erfaringen som du har er en verdifull ressurs for barnehagen. Likevel har førskolelærere profesjonskunnskap og et ledelsesansvar som er viktig. Det viktigste er selvfølgelig å være glad i barn, men vi trenger kunnskap for å tilrettelegge og begrunne de pedagogiske valgene på riktig måte.Dessuten har en ped.leder ansvar for å løfte frem og ta i bruk assistentenes ressurser og egenskaper. Det er godt mulig at du har vært uheldig med de førskolelærerne du har møtt, men selve utdannelsen fokuserer på mye som vi ikke lærer gjennom kun erfaring alene. Jeg føler selv at det blir lite tid til å fokusere på kunnskap og kvalitetssikring med kun en ped.leder på en avdeling. Samtidig er det satt av altfor lite tid til refleksjoner og møter om egen praksis. Hadde assistenter fått planleggingstid med oppgaver og fagstoff, hadde det dannet et godt grunnlag for faglige avdelingsmøter. Det står til slutt på ressurser og tid! Det begrenser fagligheten og kvalitetssikring av gode barnehager!
08.10.14

"M" Du må forhøre deg med ped.lederne på din avdeling om hva de egentlig gjør i plantiden. Her viser du tydelig at du ikke har peiling, og at det virker ubetydelig i forhold til ditt ansvar. Det er synd! Det er også dumt at dine ledere/leder ikke har informert deg tydelig om dette. Det er ikke mulig å være på avdeling hele tiden når man har ansvar for det pedagogiske opplegget. Det er vel så viktig å ha et mål og gode begrunnelser for de valgene man tar. Dette kan ikke alltid gjøres på avdeling.
08.10.14

Jeg synes dette er et bra innspill. Men jeg lurer på noe. Er det bare din utdannelse sokm bør i fokus her? Jeg har nokså nylig tatt teorien til barne og ungdomsarbeiderfaget. Det er helt klart for meg at utdannelsen ikke akurat er fylt opp med utdypende fagkunnskaper. Det går mye på barns utvikling, deres behover og barns plass i samfunnet. Når det gjelder pedagogikk skraper utdannelsen bare så vidt i overflaten.
Det jeg tenker er at dette gir læreren og assistenten et dårligere grunnlag for kommunikasjon. 

08.10.14

Må slutte å tro at ein er så mye bedre en andre for det om en har litt mer tid på skole benken . Det er mangen nok som gjemmer seg bak utdanning sin min erfaring er at assistentene gjør en like bra jobb å ikke gjemmer seg bak flotte ord for å skjule sin usikker het. Noen passer til jobben andre ikke sånn er det alle veier. PS men er du en god leder vist du ser ned på dine kollegaer og ikke kan snakke faglig med dem bare for di dei har ein tittel som heter assistent Lure på hva dere lærer på den skolen vist dåke ikke kan dele jobben med noen fordi dem har en lavere stilling er vel kanskje dumme da Dårlige holdninger å lære barna våre Jobber ikke i barnehage
08.10.14

Vi som står i dette år etter år, må prøve så godt vi kan å ikke føle på avmakten. Å ikke bli "en del av systemet" og å ikke gi opp. Vi må tenke over hvor vi kan gjøre den beste jobben og skape best mulig utvikling mot en bedre barnehage. Vi må kjempe mot byråkrati, å få ting tredd ned over hodet og veilede/utfordre/reflektere sammen de vi jobber sammen med. Jeg syntes det er fint at du skriver så mye som engasjerer, selv om jeg ikke er helt enig at utdannelse nødvendigvis er nøkkelen til suksess!

Du vet det sikkert, men det er mange som jobber i "det stille" for å lage GODE barnehager der ute! Og det er kanskje i nettopp DE barnehagene som nøkkelen til suksess ligger?
 

08.10.14

Det første året som ped.leder er for de fleste vanskelig- man tror det skal være som det står i skolebøkene fra høgskolen, men det er det sjelden. Etter hvert lærer man å kutte ut det som ikke er viktig, og fokusere på det som er viktig. Det viktigste i barnehagen er ikke nødvendigvis flere pedagoger ( med unntak av barnehager med stor andel ansatte på dispensasjon). Det man trenger er mange nok gode voksne. Gode voksne med hjerter og kunnskap nok, armer og fang nok. Jeg blir litt rystet over at du etter kort tid kan si ting som at nok voksne ikke spiller noen rolle, at lønn, tid og fysisk hard jobb ikke er viktig etc. Dette er noe erfaring ville lært deg _er_ viktig, både for barnehagen som hele, avdelingen, den enkelte ansatte, og for barna. Slik jeg leser det du skriver, burde du nok jobbet noen år til før du uttalte deg så kategorisk om ting det virker som du ikke kan nok om.
08.10.14

Kanskje bra du slutta når du ikke va dedikert nok til å ville veilede/hjelpe nye voksne i barnehagen! Uansett arbeid, utdannelse eller ikke, så har alle et ansvar for at nyansatte får den informasjonen som er nødvendig til å gjøre en god jobb! Finns mange ufaglærte unge som funker bedre enn såkalte utdannede. Så hva med å gi litt ekstra for at folk kan bli fantastiske?
08.10.14

Slik jeg tolker innlegget er det ikke ment å sette pedagoger på en høy hvit hest over resten av personalet, vi er alle viktige i arbeidet i barnehagen. Det som er det vesentlige her som det står i innlegget er at mangelen på refleksjon skotter når man ikke har en felles grunnleggende fagforståelse å jobbe ut i fra. Det han også skriver er at han opplever å bli gitt oppgaver utenfor sin kompetanse og kunnskap som det å drive veiledning. Fokuset på ledelse burde ha en større plass i barnehagelærer utdanningen, både i henhold til barnegruppen og ikke minst med tanke på å lede medarbeiderne mot et felles mål. Jeg setter mine kolleger utrolig høyt, de er dyktige, erfarne og engasjerte, men forståelsen og kunnskapen for barns utvikling og læring kan det skotte på. Men sammen blir vi gode og da blir det min oppgave som leder å ha faglige diskusjoner og innlegg i hverdagen på agendaen, sørge for utvikling og fornyelse av kunnskap om barn . Vi har alle med oss ulik kompetanse men for å sørge for at kvaliteten i barnehagen rent faglig øker kreves det til gjengjeld aktuell kunnskap som man tilegnet seg gjennom formell utdanning. Slik jeg ser det handler det ikke om pedagoger mot barne og ungdomsarbeidere og assistenter, men at ansatte i barnehagen må ha en felles plattform og en felles forståelse og faglig kompetanse for å jobbe mot økt kvalitet i barnehagen på det faglige nivå. Viktig tema å rette fokus mot
08.10.14

Er ikkje samd med det du skriv! Eg har dreve barnehagar i 16 år og fleire av dei utdanna folka har vore dei dårlegaste, medan dei utan utdanning har vore dei beste! 
08.10.14

Her tror jeg noen skal være glad at en tok hatten sin og gikk.
Jeg rakk 10 år i assistent skoene før jeg dessverre måtte slutte grunnet sykdom. Hadde det ikke skjed hadde jeg vært der den dag i dag. Og det eneste som er sikkert er jeg hadde aldri utdannet meg til pedagogisk leder.

Det finnes fantastiske pedledere samme som assistenter uten utdanning og ikke minst fagarbeidere.

Det er ikke noe som skremmer meg mer en slike pedagoger som setter seg litt for høyt opp på hesten sin. Ikke sikkert vedkommende mener det med det er slik det blir lest av oss som ikke har minimum 3 år med vranglære bak oss med pedagogikk. Jeg har i dag fått 5 år på universitetet bak meg, men hadde sluppet alle pengene jeg tjener nå og gått tilbake til assistent skoene hadde jeg hatt muligheten. Hadde jeg for 5 år siden hatt en pedledere som tenkte som dette hadde vedkommende blitt verbalt rundjult av yrkeserfaring og sunn fornuft.

Som det blir skrevet litt lengre nede i en kommentar er at en pedleder ansvar å løfte frem osv. Hvis pedlederen da føler at de fleste av kollegaene har for lite barnehagefaglig kompetanse så er det sannelig min hatt ikke lett å løfte de frem i faget. Og lettere blir det ikke når det er så svak refleksjonskultur at de ikke klarer å ha kritisk blikk på egen praksis pga at personalgruppen ikke har felles faglig grunnforståelse å snakke ut fra. Nei når synet er så pass negativt på kollegaer blir det sannelig ikke lett å få løftet de frem.
Hvis alle hadde hatt en felles faglig grunnforståelse tror jeg det hadde gått litt galt.
Jeg tror at uten felles faglig grunnforståelse er en av styrkenen i bhg da det er flere strenger å spille på og nye innsynsvinkler enn bare den som kommer etter 3 år på universitetet og fastgrodde systemer som det er skrevet om en bok...

Det er trist at dere pedledere må være så mye borte fra avdelingen synes jeg. Det var noe jeg merket mer og mer de årene jeg var i gamet. Det er tragisk for alle parter at det er blitt slik og det er noe jeg skulle ønske ble annerledes.

Jeg kunne sikkert ha skrevet i mange timer til da denne skrivingen provoserte en mannlig assistent som meg noe helt sykt. Mange ting her man kunne ha satt fingeren på dessverre i negativ forstand.
 
Jeg tror det var lurt å trekke seg og heller finne et annet gress å beite på. Så kan heller de som har hjerte på gulvet gjøre jobben som trengs. 
Lykke til i ny jobb!


08.10.14

Helt enig med deg. Det er på høy tid at vi får flere pedagoger i barnehagene. Likedan må ppt slutte å anbefale assistenter til spesialpedagogiske tiltak. Viktig det du sier om kritisk refleksjon. Man trenger en god porsjon analytisk evne og gode samarbeidspartner å reflektere mex for å sikre barna god kvalitet på hverdagen. Stå på vær aktiv videre selv om du ikke er i barnehagen nå.
08.10.14

Jeg ønsker bare at vi her i diskusjonen kan være enig om en ting. At vi alle uansett er gode nok i jobben vår om vi har rett fokus, engasjement, omsorgsevne og et godt barnesyn. Dette dreier seg ikke om hvem som er best men at rent faglig må barnehageansatte styrkes, og ikke minst MÅ vi bruke denne kunnskapen og la den synes igjen i det daglige pedagogiske arbeidet. Kompetanseheving må til for at barnehagen skal forbli en god instutisjon for barn
08.10.14

Jeg har i alle
06.08.15

Min erfaring med "pedagoger og barna deres er : overbeskyttende og bortskjemte barn, som skiller seg ut,og som ikke tåler kjeft og smell da tårene kommer. så fortsett pedagoger med denne jaktingen til deres barn.. Dere får ikke bedre barn en andre))
06.05.16

Jeg har jobbet som ped.leder i 12 år og dette innlegget har mange viktige faktorer. Det bør være et høyere faglig nivå i barnehager. Det er også synd at noen her indirekte mener at barnehagene kan klare seg uten ped.leder fordi de aldri er til stede alikevel. Og at det er assistenter som tar seg av barna. I løpet av en vanlig uke er jeg borte fra turnusen 1 time på ped.leder møte. Og 1 time gruppemøte med assistenten min. Resten er sammen med barna. Klart det noen ganger er perioder med feks et kurs eller et møte med ppt osv men det må vi jo. Papirarbeid gjøres ikke i jobbtid, dette har vi bunden tid til. Jeg har foreldremøte, foreldre samtaler og mail kontakt med alle foreldre. Når en mor over her skriver at hun har hatt fem barn i bhg og kun forholdt seg til assistenter er det noe riv ruskende galt med den bhg:0 Både pedagoger og assistenter og fagarbeider trengs i barnehagen men kunnskap trengs også. det er ikke bare å "passe barn". Sett 45 barn fra 3-6 år i et rom med 7 voksne og gi beskjeden at alle disse barna skal bli sett,hørt, få omsorg, trygghet, mat, gå på do, få frisk luft, ha tørre klær, sjekke språkompetanse, få lekekompetanse, verdier, grunnleggende begreper, respekt, moral, tid, undring, forming osv osv hver eneste dag!
04.01.15


Delta i diskusjonen
Om bloggen:
Gjennom ærlige beskrivelser deler Kjell Gustumhaugen små, men store øyeblikk fra livet som pappa, barnehagelærer og miljøterapeut. Viktige ingredienser er egen sårbarhet og utilstrekkelighet under tanken om at barna selv er de beste veiviserne
Antall visninger:
706879
Følg bloggen:
Kjell Gustumhaugen
Epost: kjgustum@online.no
Miljøterapeut og forfatter Kjell Gustumhaugen har gitt ut bøkene ”Blant hjertevarme og utilstrekkelighet” og "Miljøterapeuten". Han har tidligere jobbet som pedagogisk leder i barnehage.