Logg inn:

Omsorg i barnehagen
Kjell Gustumhaugen, Fredag 24. juni 2016.
Omsorg i barnehagen er mer enn å få sitte på et fang og kjenne en varm voksenhånd varsomt tørke tårene som finner veien ned kinnet. Det er mer enn å bli løftet opp av et par trygge hender mens verden går videre i sitt raske tempo nede på gulvet. Det er mer enn å tilby plaster når huden på kneet ikke holdt i møtet med grusen. Det er mer enn å varme opp ti frosne småtær en sur vinterdag. Omsorg er mer enn å være en voksen som passer på at barna ikke skader seg og som ordner opp når det blir konflikter. Det er mer enn å sørge for at barna har gode måltider og at de har fått på seg nok klær når det er på tide å gå ut. Omsorg er mer enn å være den trygge, blide, varme og velmenende voksne. 
 
Misforstå meg rett, omsorg er alt dette, men omsorg i barnehagen er også så mye mer. Vi kan ikke snakke om omsorg uten å snakke om relasjoner. Relasjoner er fundamentet for alt som foregår i barnehagen. Relasjoner er som menneskelige armeringsjern. 
 
I dette perspektivet er omsorg å fylle hver eneste relasjon med så mye kvalitet som mulig. En kvalitetsfylt relasjon mellom barn og voksne er avhengig av den voksnes genuine interesse for barnet og barnets måte å være i verden på. Som voksen i barnehagen er det din forpliktelse å bli bedre kjent med barnet og hvem dette lille mennesket er. Det er din forpliktelse å være interessert i barnet på et grunnleggende mellommenneskelig nivå. Du trenger ikke gå inn i relasjonen med klare svar og et mål om å skulle formidle nyttig kunnskap til barnet. Det eneste du trenger å gjøre er å legge din egen agenda til side og møte barnet med utgangspunkt i det barnet selv er opptatt av. På den måten vil relasjonen utvikles med utgangspunkt i livsutviklende ord som nysgjerrighet, oppdagelse, frihet og trygghet. Min påstand er at genuint interesserte voksne gir høyere kvalitet på relasjonen og at dette igjen gir høyere kvalitet på omsorgen i barnehagen.
 
Det er ikke alltid like lett å finne tid til å lytte og koble seg på barnas interesser i en hektisk barnehagehverdag. Nettopp derfor må alle barnehager tørre å diskutere egen omsorgspraksis. Det store spørsmålet å stille må være om vi med hånden på hjertet kan si at alle hverdagssituasjoner i barnehagen er preget av omsorg som springer ut av ønsket om en god relasjon til barnet.
 
I dette arbeidet er min erfaring at de beste forbildene på omsorg kan være å finne blant barna selv. Barn utløser omsorg og er mottakere av den omsorgen som gis, men de er også svært dyktige omsorgsgivere. Som voksne tror jeg vi har noe å lære av den genuine omsorgen barn gir, den som er ubehandlet, rå og ett hundre prosent ekte. Den som er preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og vilje til samspill i sin reneste form.
DIN KOMMENTAR
 
 
 
Om bloggen:
Gjennom ærlige beskrivelser deler Kjell Gustumhaugen små, men store øyeblikk fra livet som pappa, barnehagelærer og miljøterapeut. Viktige ingredienser er egen sårbarhet og utilstrekkelighet under tanken om at barna selv er de beste veiviserne
Antall visninger:
706868
Følg bloggen:
Kjell Gustumhaugen
Epost: kjgustum@online.no
Miljøterapeut og forfatter Kjell Gustumhaugen har gitt ut bøkene ”Blant hjertevarme og utilstrekkelighet” og "Miljøterapeuten". Han har tidligere jobbet som pedagogisk leder i barnehage.